Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Aktualizacja 18.10.2019

WSTĘP
 1. Regulamin określa zasady korzystania z witryny  www.sklep.martos.com.pl , zakres praw i obowiązków sprzedającego jak i kupującego, a także inne informacje porządkowe.
 2. Lokalizacja siedziby sklepu o adresie internetowym www.sklep.martos.com.pl
  i jego adres korespondencyjny to: ul. Wesoła 8, 55-041 Tyniec Mały, Polska.
 3. ZHU MARTOS, NIP 899-183-63-46, REGON 931040935, VAT UE PL8991836346, którego siedziba mieści się przy ul. Wesoła 8, 55-040 Tyniec Mały , widniejący w dziale ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 108150, prowadzonej przez Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Wrocławia, jest właścicielem sklepu internetowego www.sklep.martos.com.pl .
 4. Biuro otwarte jest od godziny 7 do 15 (poniedziałek – piątek) ; zamówienia w sklepie internetowym można składać przez całą dobę niezależnie od dnia tygodnia. W trakcie realizacji zamówienia klient ma możliwość komunikacji ze sprzedającym pod numerem telefonu 71 311 81 69 (w godzinach pracy biura) lub tez za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@martos.com.pl. 
 5. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru. Złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy, a zawartość sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Moment fizycznego odbioru zamówionego towaru przez klienta w siedzibie sklepu (lub od dostawcy). jest momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży między sklepem a kupującym.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
 7. Firma ZHU. MARTOS zastrzega sobie prawo do wycofywania poszczególnych produktów ze sprzedaży, zmian cen towarów i modyfikowania całej oferty sklepu.
 8. Wszystkie informacje i zdjęcia są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez naszej zgody. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu umieszczone są w celach informacyjnych.
 9. Użyte na stronach sklepu (www.sklep.martos.com.pl) nazwy producentów ich znaki towarowe - są chronione prawem i należą do tych producentów, na naszych stronach umieszczone są jedynie w celach informacyjnych.

DEFINICJE
 1. Sprzedawca - ZHU MARTOS, NIP 899-183-63-46, REGON 931040935, VAT UE PL8991836346, którego siedziba mieści się przy ul. Wesoła 8, 55-041 Tyniec Mały , widniejący w dziale ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 108150, prowadzonej przez Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Wrocławia, określany w skrócie ZHU MARTOS.
 2. Sklep internetowy - Sklep prowadzony przez ZHU MARTOS pod adresem internetowym www.sklep.martos.com.pl
   
 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej działać mogą tylko i wyłącznie osoby prawidłowo umocowane do ich reprezentowania..
 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 5. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 6. Formularz zamówienia - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Czas realizacji zamówienia - liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego (Formularza zamówienia) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie lub faksem, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostawy towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 ZAKUPY  
 1. Użytkownik dokonujący zamówień jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez zatwierdzenie zawartości koszyka i przesłanie odpowiednich danych przez formularz znajdujący się na stronie sklepu.
 3. Informacje o sposobie płatności i o szczegółach zamówienia, klient otrzymuje w wiadomości email.
 4. Ceny widniejące w opisie produktów zawierają podatek VAT; podane są w polskich złotych. Koszty przesyłki naliczane są oddzielnie. Producent, stan produktu, informacje o gwarancji i czas wysyłki są wyszczególnione na każdej karcie produktu.
 5. Do każdego zakupu dołączamy paragon lub - na życzenie klienta - fakturę VAT.
 6. Jeżeli nie będziemy mogli zrealizować zamówienia w czasie podanym w opisie produktu, skontaktujemy się z osobą zamawiającą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty email.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia w całości lub części (np. brak towaru w magazynie lub u dostawców) zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji oraz o przewidywanym terminie możliwości pełnej realizacji zamówienia.
FORMY PŁATNOŚCI, TERMIN I WYSYŁKA
 1. Możliwe formy płatności w naszym sklepie: przelew, za pobraniem u dostawcy przesyłki, gotówką przy odbiorze osobistym, system PayPal.  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl  
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia w całości lub części (np. brak towaru w magazynie lub u dostawców) zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji oraz o przewidywanym terminie możliwości pełnej realizacji zamówienia.  
 3. Koszt przesyłki kurierskiej w granicach Polski przy wadze zamówienia do 31kg:
    - od 16,70zł dla płatności elektronicznej,
    - od 22,60zł przy płatności przy odbiorze
  Kurier na terenie Polski:
  Przesyłki kurierskie są dostarczane w następnym dniu roboczym od dnia nadania.
  Za dzień doręczenia uważa się również pozostawienie w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienia o próbie doręczenia, jeżeli w chwili doręczenia takiej przesyłki stwierdzono nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do odbioru przesyłki.
  Podany czas dostawy przesyłek kurierskich ma charakter informacyjny.
  Firma nasza nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przesyłek spowodowane działaniem lub zaniechaniem firmy kurierskiej'
 4. Koszt oraz termin wysyłki zamówienia poza granice Polski jest ustalany indywidulanie.
 5. Jeżeli nie będziemy mogli zrealizować zamówienia w czasie podanym powyżej, skontaktujemy się z osobą zamawiającą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty email.
 6. Towar przed wysyłką jest sprawdzany i odpowiednio zabezpieczany.
 7. Odbierając przesyłkę prosimy o sprawdzenie jej zawartości przy obecności kuriera. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem. WAŻNE! Bez wypełnionego protokołu nie będziemy mogli rozpocząć procedury reklamacyjnej.
 8. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru. W przypadku zaznaczenia takiej opcji w formularzu zamówienia, klient otrzyma (telefonicznie lub pocztą email) informację o terminie odbioru towaru.
REKLAMACJE I ZWROTY
 1. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z ZHU MARTOS za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na stronie sklepu. Formularz taki jest dostepny dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów. Pozostali niezarejestrowani klienci powinni korzystać przy składaniu reklamacji z poczty elektronicznej sklep@martos.com.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ramach rękojmi lub gwarancji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadkach od nas niezależnych, o innej dacie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 3. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta, zwaną dalej Ustawą, klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwroty prosimy kierować na adres ZHU MARTOS. Koszt przesłania zwracanego towaru ponosi kupujący. Zwrot wszelkich płatności zostanie dokonany zgodnie z Ustawą, m.in: koszty doręczenia zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem można pobrać tutaj. Aby skorzystać z prawa odstapienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstapieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia (np pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) Można skorzystać ze wzoru formularza odstapienia umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  UWAGA!
  Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy przysługuje jedynie konsumentom, wobec czego przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu towarów w terminie 14 dniowym. W przypadku kiedy kupującym jest przedsiębiorca (dokumentem sprzedaży jest faktura) zwrot może nastąpić w oparciu o ogólne przepisy Kodeksu cywilnego, przewidujące odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady (przepisy art. 556 – art. 576 Kc) lub gwarancji przy uwzględnieniu modyfikacji w umowie.
 5. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że zwracany towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.
 6. Towar nie może być zwrócony, jeśli klient usunął plomby gwarancyjne.
 7. Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów, prosimy dokonywać wyłącznie za pomocą przesyłki bez pobrania. Podstawą do dokonania zwrotu może być również dostarczenie przez naszą firmę produktów o znacząco innych parametrach niż te opisane w naszym katalogu. Po otrzymaniu paczki ze zwróconym towarem, badamy zasadność danej reklamacji. W przypadku jej uznania, odsyłamy pieniądze przelewem bankowym.
 8. Reklamacje ilościowe prosimy zgłaszać nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
 9. Odpowiedzialność firmy ZHU MARTOS za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.
 
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 
 1. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez ZHU MARTOS, na warunkach określonych w Polityce prywatności, znajdującej sie pod linkiem. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawem polskim.
 2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 2. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl